Onze visie op studeren in de tweede graad

Bij ons op school kan je enkel domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen volgen. Richtingen die interessegebieden overstijgen en breed zijn, gericht op verder studeren. Elke richting die we aanbieden is een sterke, kwalitatieve richting. Leerlingen kiezen gefundeerd na de eerste graad waarin we extra inzetten op een goede ori├źntering.

Schooleigen accenten

De maatschappij stelt terecht hoge verwachtingen aan de secundaire scholen. De leerlingen die bij ons afzwaaien, moeten in staat zijn om als jongvolwassene volop deel te nemen aan de maatschappij waarin ze uitvliegen. Die verwachtingen worden geformuleerd als 16 sleutelcompetenties. Ge├źnt op die sleutelcompetenties, werden minimumdoelen geschreven. Uitdagende doelen om te bereiken, om die competenties te verwerven. In een vak werk je aan verschillende competenties. Op die minimumdoelen werden leerplannen geschreven, per graad. Zo gebeurt de vertaling van sleutelcompetenties naar vakken. We werken in verschillende vakken aan de vorming van onze leerlingen tot de beste versie van zichzelf, klaar om hun rol op te nemen in het maatschappelijke leven.

Per richting leggen we schooleigen accenten vanuit de eigen visie en cultuur om die maatschappelijke opdracht te vervullen. Bij het vormgeven van de lessentabellen van de richtingen in de tweede graad, streven we bij het invullen van de uren per richting naar een logica met een herkenbaar beeld over alle richtingen heen. We komen tot een evenwichtige invulling van elke richting. Elke richting op zich is sterk, met een duidelijk profiel.

Voorstelling studieaanbod tweede graad