Natuurwetenschappen

Vak Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME 1 0
AV 0 1
STEM 1 2
Informatica 1 1
Totaal 32 32

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket van de wetenschappelijke vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde. Deze studierichting focust op probleemoplossend leren vanuit een wetenschappelijk theoretisch kader, gecombineerd met proefondervindelijke metingen en vaststellingen. Het leerplan wiskunde is het wiskundeplan voor 5 lesuren.

Iets voor jou?
Nieuwsgierigheid staat centraal in deze richting. Je bent geboeid door wetenschappelijke fenomenen en wil graag problemen in biologie, fysica en chemie oplossen. Je zoekt naar verklaringen, wil zelf experimenteren en kan logisch redeneren. Je bent in staat om zelfstandig wetenschappelijke informatie te bekijken en te structureren. Je kunt wetenschappelijke theorie├źn en formules verwerken en wil ze memoriseren. Daarnaast ben je wiskundig sterk zodat je wiskundige vraagstukken kunt oplossen. Je bent bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.