U kan in de tabel een overzicht vinden van alle schoolkosten, per leerjaar.  Deze bijdragen worden verspreid over 3 rekeningen (kerst-Pasen-juni). De bedragen die onderaan per rekening staan, zijn gebaseerd op rekeningen van de voorbije twee jaren. De juiste prijzen worden berekend na de activiteiten. Op het einde van elk trimester wordt het uiteindelijke bedrag bepaald aan de hand van de reële kosten. Reizen worden via een aparte factuur afgerekend.                  

Wanneer een activiteit geannuleerd moet worden, kunnen de niet-recupereerbare kosten doorgerekend worden. De schoolrekeningen worden altijd naar beide ouders gemaild maar moeten uiteraard maar één keer betaald worden.. Het is op elk moment mogelijk om een domiciliëring af te sluiten om de rekeningen automatisch te betalen. Heeft u ervoor gekozen om via domiciliëring te betalen, hoeft u hiervoor verder niets te doen. De rekening wordt dan automatisch aangeboden aan uw bank.                    

Op eenvoudige vraag bij Jo Beelen kan afgesproken worden om de rekeningen gespreid te betalen, bijvoorbeeld in maandelijkse schijven. Ondervindt u problemen om de rekening te betalen? Contacteer Jo Beelen, we zoeken graag samen met u naar een oplossing: jo.beelen@spc.ksleuven.be.