Moderne talen

Vak Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 5 4
Engels 3 3
Frans 5 4
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME 1 0
AV 0 1
Communicatiewetenschappen 1 2
Informatica 1 1
Taallab 2 1
Totaal 32 32

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting. Er is de combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. Daarnaast krijgen ze inzicht in het gebruik van de taal en bestuderen ze het verband tussen de talen en sociale groepen. Het basispakket wiskunde wordt uitgediept met leerplandoelen om de overgang naar een richting met 4 uur wiskunde in de derde graad mogelijk te maken.

Iets voor jou?
Je houdt van taal en hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je uit te drukken in verschillende vreemde talen en wil dit graag op een vlotte manier doen. Bovendien ben je nieuwsgierig naar andere culturen en geboeid door literatuur. Een analytische benadering van literaire teksten spreekt je aan. Tot slot ben je geestdriftig bezig met onze gemediatiseerde (massa)communicatie en wil je daarin meer inzicht verwerven.

Voorstelling