Moderne talen

Vak Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 5 4
Engels 3 3
Frans 5 4
Duits 0 2
Wiskunde 4 4
Wiskunde uitbreiding 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME 1 0
AV 0 1
Communicatiewetenschappen 1 2
Informatica 1 1
Taallab 1 0
Totaal 32 32

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen en het wiskundeplan voor 4 u wiskunde. Je krijgt 1 uur extra wiskunde waarin je de doelen uit dat leerplan kan uitbreiden en extra kan inoefenen..
De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Bovendien krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. Daarnaast verwerven ze inzicht in het gebruik van de taal en bestuderen ze het verband tussen de talen en sociale groepen.

Iets voor jou?
Je houdt van taal en hebt een sterk taalgevoel. Je vindt het fijn om je uit te drukken in verschillende vreemde talen en wil dit graag op een vlotte manier doen. Bovendien ben je nieuwsgierig naar andere culturen en geboeid door literatuur. Een analytische benadering van literaire teksten spreekt je aan. Tot slot ben je geestdriftig bezig met onze gemediatiseerde (massa)communicatie en wil je daarin meer inzicht verwerven.