Grieks-Latijn

Vak Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 3
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 5 5
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME* 0 0
AV* 0 0
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Informatica 0 1
Totaal 32 32

*Het leerplan ME en AV wordt gerealiseerd door een project en in lesinhoud in andere vakken.

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming Vervolg in de derde graad met een uitgebreid pakket Grieks, Latijn en wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en krijgen via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Het leerplan is het wiskundeplan voor 5 lesuren.

Iets voor jou?
Je vindt het fijn om je te verdiepen in de klassieke talen (Grieks en Latijn) en hun respectievelijke cultuur. Je hebt een sterk taalgevoel en ontdekt graag teksten in het Grieks en het Latijn. Je houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling. De gestructureerde en analytische omgang met taal spreekt je aan. Daarnaast ben je wiskundig sterk zodat je wiskundige vraagstukken kan oplossen. Je bent bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.