Economische wetenschappen leerplan 4 uur wiskunde

Vak Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Wiskunde uitbreiding 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME 1 0
AV 0 1
Economie 4 4
Informatica 1 1
Ondernemerschap 0 1
Totaal 32 32

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en het wiskundeplan voor 4 u wiskunde.
Je krijgt 1 uur extra wiskunde waarin je de doelen uit dat leerplan kan uitbreiden en extra kan inoefenen.
In de lessen economie verwerven de leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de ondernemingen. De leerkrachten stimuleren het logisch en kritisch denken om economische denkbeelden en begrippen te begrijpen en de onderlinge verbanden te onderzoeken.

Iets voor jou?
Je hebt belangstelling voor de economische actualiteit. Economische modellen en mechanismen boeien je en je wilt ze doorgronden door kritisch na te denken en verbanden te leggen