MEAV

MEAV: We splitsen het nieuwe vak MEAV op in de twee componenten ME + AV. Allebei op zich zijn deze componenten waardevol, de opsplitsing laat meer ruimte tot de realisatie van het uitdagende leerplan.

  • 1 graaduur Maatschappelijke en Economische vorming
  • 1 graaduur Artistieke Vorming