Onze visie op studeren in de derde graad

De hervorming van het secundair onderwijs is een trein die langs verschillende stations passeert voor hij op kruissnelheid is. Op 1 september 2024 start het vernieuwde zesde jaar. Het lessenrooster bouwt verder op de structuur van het vijfde jaar. De leerlingen hebben hun keuze bij het begin van het vijfde jaar gemaakt, tussen het vijfde en het zesde jaar zijn er immers geen richtingswissels.

We bieden op onze school sterke, brede domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan. In elke richting heb je een of twee studiepolen, studiedomeinen waarin je de leerstof verdiept. Onze richtingen zijn daarnaast ook erg brede richtingen waarin we niet alleen verdiepen, maar ook een erg brede vorming aanbieden om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Voorstelling huidig studieaanbod derde graad