Competentieontwikkeling tweede graad

In de richtingen waar er ruimte voor is, kiezen we om competentieverbredend de richting te versterken. We richten vakken in die kennis, vaardigheden en attitudes integreren, in het interessegebied van de richting. Het zijn richtingsgebonden vakken waarin de leerstof en vakinhoud op een andere manier benaderd worden, leerlingen kunnen op een andere manier bezig zijn met de richtingspecifieke vakken.

Richting Moderne talen: Taallab

  • Een meertalig vak waarin ruimte is voor creatieve activiteiten rond taal, expressie en cultuur, waarin extra ingezet wordt op het oefenen van vaardigheden.
  • De verschillende moderne talen hebben hierin hun plaats, wat differentiatie makkelijker maakt.

Richting Economische wetenschappen: Ondernemerschap

  • Er kan gewerkt worden aan de uitbouw van miniondernemingen

Richting Natuurwetenschappen: STEM

  • De leerplannen van de wetenschapsvakken zijn sterk theoretisch. De STEM-component waarbij er een Integratie is van kennis, vaardigheden en attitude, laat toe om dit meer praktisch te benaderen.
    • De leerlijn programmeren in Python krijgt hierin zijn plaats.
    • Er komen mogelijkheden voor overkoepelende toepassingen in fysica, chemie en biologie.