Extra-uitdagende trajecten

Cognitief sterke leerlingen met nood aan extra uitdaging kunnen op onze school een beroep doen op diverse trajecten met extra uitdaging. We hebben hierin een sterke traditie opgebouwd. Zo kunnen de leerlingen wekelijks gedurende twee uren de les verlaten. Zij nemen deel aan het Draaideurproject, volgen een extra vak of onderzoeken zelfstandig een onderwerp in het openleercentrum. De bedoeling is om de schoolmotivatie te verhogen door individueel en gezamenlijk aan projecten te werken. Minstens even belangrijk is dat we deze leerlingen doorheen het schooljaar hulp bieden bij het leren leren en het plannen van hun schoolwerk. De leertrajectbegeleider Lynn van der Veken speelt hierin een coördinerende rol, samen met de begeleiders van het draaideurproject.