Latijn

Vak Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 3 4
Wiskunde 5 5
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME 1 0
AV 0 1
Latijn 5 5
Informatica 1 1
Totaal 32 32

Latijn is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket Latijn en wiskunde.
De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van Latijn en krijgen via het lezen van teksten Latijn een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid. Het leerplan wiskunde is het wiskundeplan voor 5 lesuren.

Iets voor jou?
Je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Je hebt een sterk taalgevoel, ontleedt graag Latijnse teksten en houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling. De gestructureerde en analytische omgang met taal spreekt je aan. Daarnaast ben je wiskundig sterk zodat je wiskundige vraagstukken kan oplossen. Je bent bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.