Onze visie op studeren in de eerste graad

Op deze pagina vertellen we onze studiemogelijkheden en visie van de eerste graad. De eerste graad is een belangrijke scharnierperiode tussen de lagere school en de verdere studieloopbaan. Ons sterke en enthousiaste lerarenteam zorgt ervoor dat leerlingen die stap durven te zetten én goed zetten. Een brede algemene vorming is een must, daar zijn we van overtuigd. In onze eerste graad krijgen leerlingen altijd een stevige basis mee.

Elke leerling, met welke achtergrond ook, heten we graag welkom in onze gemeenschap. We bieden een veilige en warme omgeving waarin leerlingen en leraren samenwerken aan groei, competenties, vertrouwen in zichzelf en de anderen. Leerlingen krijgen bij ons de kans om met vallen en opstaan en met de vanzelfsprekende tempoverschillen hun eigen weg te zoeken. Met de nodige ondersteuning groeit ook de veerkracht. We laten niet los tot elke leerling zijn plek gevonden heeft en graag naar school komt.

Leren en vooral leerplezier staan bij ons voorop. We weten dat elke leerling anders is en dat leren nooit in een rechte lijn van X naar Y verloopt. De ene draagt soms zevenmijlslaarzen, de andere komt op kousenvoeten. Onze leraren waarderen die verschillen. Elke dag doen ze hun best hun leerlingen te laten groeien en schitteren. Motivatie, zin in leren en (zelf)vertrouwen vormen de rode draad.

Leraren zijn onze sterkte en onze motor. Ze zijn stuk voor stuk expert in hun domein en ze zorgen voor een gevarieerde onderwijsaanpak van duidelijke instructies en team-teaching tot onderzoek en exploratie. Meer uitleg nodig? Een extra uitdaging? Alleen of samenwerken? Uiteraard kan dat.

We voorzien ook keuzegedeeltes: in de A-stroom bouwen we flexuren Nederlands, Frans en wiskunde in. Hier kan een leerling het tempo, de planning en de aanpak mee bepalen. In de plaats van flexuren kan je in de A-stroom ook kiezen voor verdieping Latijn.

Ook evalueren hoort bij leren. De leraren zetten samen met de leerlingen duidelijke doelen voorop, zodat die weten wat van hen wordt verwacht. Dat gaat om kennen en kunnen, maar ook om groeien als persoon en in de groep. Leraren geven opbouwende feedback. Ze laten de leerlingen bewust stilstaan bij het eigen leerproces en bekijken samen met de ouders het leertraject. Een quotering is bij ons geen eindpunt, maar een tussenstop in het leerproces.

Een brede algemene vorming is een must, daar zijn we van overtuigd. In onze eerste graad krijgen leerlingen een stevige basis mee. We leggen uitdrukkelijk verbanden en halen muren tussen vakken neer. Zo is de leerstof als zuurstof, en krijgen leerlingen energie en zin in meer. Die ‘meer’ geven we ze graag. Leren is ook onbekende horizonten durven opzoeken en samen met je leraren routes durven uitstippelen in een wereld die voortdurend in verandering is. Tijdens de horizonuren krijgen leerlingen de tijd en de ruimte om op verkenning te gaan, in de klas en daarbuiten, bij zichzelf en in de groep: STEM, taal en cultuur, economie en organisatie, maatschappij en welzijn … het komt allemaal aan bod. Teams van leraren over de scholen heen werken in de A-stroom samen aan de verkennende en uitdagende modules.

Op basis van de horizonervaringen in het eerste jaar kunnen leerlingen een goede keuze maken voor een Major in het tweede jaar. Hier krijgen ze de kans om een studiedomein nog verder te exploreren.
Zowel in het eerste als het tweede jaar maakt een leerling keuzes in het lessenpakket. In deze keuzes is altijd ruimte voor verdieping, verbreding en/of remediëring.
In onze eerste graad ontdekken leerlingen voluit hun eigen capaciteiten, interesses en talenten. Hierdoor kunnen ze na twee jaar doordacht een goede keuze maken voor de tweede graad.
We geven leerlingen het vertrouwen om de lat hoog te leggen. Zo blijven ze overeind en maken ze vanuit succeservaringen vol overtuiging een studiekeuze die hen in het spoor van hun toekomst zet. Met ons verhaal helpen we hen om hun eigen verhaal te schrijven en ver te durven reiken.

Voorstelling studieaanbod eerste graad