Humane wetenschappen

Vak Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME* 0 0
AV 0 1
Kuntsbeschouwing 2 1
Filosofie 1 2
Sociologie & Psychologie 3 3
Informatica 1 1
Totaal 32 32

*De leerplandoelen voor ME worden gerealiseerd in de richtingsspecifieke vakken.

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. De leerlingen ontdekken stap voor stap het filosoferen over de mens, de wereld, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren daarover hun meningen te verduidelijken. Daarnaast leren de leerlingen kijken en luisteren naar kunst. Ze hebben oog voor de vorm, de inhoud en de bedoeling
van kunstwerken vanuit een historisch kader. Tot slot leren de leerlingen wetenschappelijke sociologische en psychologische begrippen te gebruiken en verbanden te leggen met de hedendaags samenleving. Naast de studie van de maatschappij is er ook de kennismaking met de psychologie: de studie van de menselijke emoties en het gedrag. Het leerplan wiskunde is het leerplan van de ‘basisvorming plus bijkomende doelen’.

Iets voor jou?
Je wilt de mens en de samenleving beter leren kennen en kritisch onderzoeken. Basiskenmerken van een leerling in de richting humane wetenschappen zijn: actief kunnen luisteren naar de mening van de ander, kritisch kunnen omgaan met tekstmateriaal en belangstelling hebben voor de actualiteit.