Informatica tweede graad

In elke richting bieden we 1 à 2 graaduren informatica aan. In het nieuwe gemeenschappelijke ICT-leerplan zitten veel meer doelstellingen dan in het huidige ICT-leerplan. In de huidige maatschappij zijn ICT-vaardigheden zó alomtegenwoordig, dat we ervan overtuigd zijn dat een apart uur informatica cruciaal is in het verwerven ervan. Vooral voor technische ICT-items is het nuttig om die aan te brengen en aan te leren in een uur informatica door een expert in ICT-kennis en -didactiek. Dit uur biedt hierdoor ondersteuning voor de andere vakken. Immers, in elke richting en elk vak moeten de ICT-doelen geïntegreerd worden. De leerlingen kunnen de geleerde ICT-vaardigheden zo inzetten in de andere vakken.