Economische wetenschappen leerplan 5 uur wiskunde

Vak Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME 1 0
AV 0 1
Economie 4 4
Informatica 1 1
Ondernemerschap 0 1
Totaal 32 32

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. In de lessen economie verwerven de leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de ondernemingen. De leerkrachten stimuleren het logisch en kritisch denken om economische denkbeelden en wiskundige begrippen te begrijpen en de onderlinge verbanden te onderzoeken.
Het leerplan wiskunde is het wiskundeplan voor 5 lesuren.

Iets voor jou?
Je hebt belangstelling voor de economische actualiteit. Economische modellen en mechanismen boeien je en je wilt ze doorgronden door kritisch na te denken en verbanden te leggen. Daarnaast ben je wiskundig sterk zodat je wiskundige vraagstukken kan oplossen. Je bent bereid om dagelijks de theorie te herhalen en oefeningen te maken.