Wetenschappen – Wiskunde
(WWet en WWis)

Profiel
De richting Wetenschappen-wiskunde combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden.

De pool wiskunde biedt je de kans een dieper inzicht te verwerven in de modelverklarende aspecten van de wetenschappen.

De richting Wetenschappen – Wiskunde kan je accentueren met een uitbreiding wetenschappen of wiskunde:
In de richting WWet wordt het pakket wetenschappen versterkt. De leerstof wordt uitgediept door experimenten uit te voeren en door toepassingen te bestuderen uit sport, techniek, geneeskunde … In het vak informaticawetenschappen en tijdens de uren STEM wordt er verder gebouwd op het deel programmeren uit de tweede graad.

In de richting WWis krijg je twee extra uren wiskunde. Deze uren worden aangewend om zowel meer wiskundige theorieën als meer concrete toepassingen te behandelen. Zo ben je beter voorbereid op de wiskunde in het hoger onderwijs. We willen je niet alleen laten kennismaken met “de pure schoonheid van de wiskunde”, maar ook met enkele speelse aspecten ervan.

Tijdens het uur “eindwerk” werken leerlingen aan de onderzoekscompetenties in het kader van het labo wetenschappen.

Wetenschappen – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:
• je voor wiskunde en wetenschappen systematisch goed scoort
• je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen
• je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt
• je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt
• je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten.

Wetenschappen – Wiskunde met versterking wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als je bovendien:
• graag met wiskunde bezig bent
• voor wiskunde systematisch zeer goed scoort
• ook de meer abstracte of theoretische stukken wiskunde van de voorbije jaren goed aankon.

Lessentabel WWet

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 6 6
Geschiedenis 2 2
Informaticawetenschappen 1
STEM 1 1
Aardrijkskunde 2 2
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
ME 1
Eindwerk onderzoek 1
Esthetica 1

Lessentabel WWis

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 8 8
Geschiedenis 2 2
Informaticawetenschappen 1
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
ME 1
Eindwerk onderzoek 1
Esthetica 1