Wetenschappen – Wiskunde
(WWet en WWis)

Profiel
Deze studierichting sluit aan op alle studierichtingen met 5 uren wiskunde en Grieks-Latijn van de tweede graad.
De pool wiskunde biedt je de kans een dieper inzicht te verwerven in de modelverklarende aspecten van de wetenschappen.
De richting Wetenschappen – Wiskunde kan je accentueren met een uitbreiding wetenschappen of wiskunde. In de richting WWet wordt het pakket wetenschappen versterkt. De leerstof wordt uitgediept door experimenten uit te voeren en door toepassingen te bestuderen uit sport, techniek, geneeskunde… In het vak informatica wordt er verder gebouwd op het deel programmeren uit de tweede graad.
In de richting WWis krijg je twee extra uren wiskunde. Deze uren worden aangewend om zowel meer wiskundige theorieën als meer concrete toepassingen te behandelen. Zo ben je beter voorbereid op de wiskunde in het hoger onderwijs. We willen je niet alleen laten kennismaken met “de pure schoonheid van de wiskunde”, maar ook met enkele speelse aspecten ervan.

Wetenschappen – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:
• je voor wiskunde en wetenschappen systematisch goed scoort,
• je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
• je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
• je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
• je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
• je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Wetenschappen – Wiskunde met versterking wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als je bovendien:
• voor wiskunde systematisch zeer goed scoort,
• ook de meer abstracte of theoretische stukken wiskunde van de voorbije jaren goed aankon.

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
aardrijkskunde 2 1
biologie 1 2
chemie 2 2
fysica 2 2
wiskunde 6 6

Complementair gedeelte (WWet – 6 uur wiskunde):

Vakken 5de j 6de j
esthetica 1 1
uitbreiding fysica 1
uitbreiding aardrijkskunde 1
uitbreiding biologie 1
Informatica 1 1
onderzoeksproject 1

Complementair gedeelte (WWis – 8 uur wiskunde):

Vakken 5de j 6de j
esthetica 1 1
uitbreiding fysica 1
uitbreiding wiskunde 2 2
onderzoeksproject 1