Moderne Talen – Wetenschappen

Profiel
Moderne talen-wetenschappen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende
manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

De combinatie van talen met wetenschappen is een combinatie die niet vanzelfsprekend is. De beide polen verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt deze combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee polen elkaar gunstig beïnvloeden. Meer nog: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek menselijke en de meer abstract-wetenschappelijke aspecten van de vorming.

Moderne talen – Wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je je interesse voor exacte wetenschappen wil koppelen aan je belangstelling voor taal en communicatie
• je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit
• je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen
• je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur
• je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen
• je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten
• je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten.

Lessentabel:

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
Duits 3 3
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
ME 1