Moderne Talen – Wetenschappen

Profiel
Deze studierichting sluit aan op alle studierichtingen met 5 uren wiskunde en Grieks-Latijn van de tweede graad. Gemotiveerde leerlingen uit studierichtingen met 4 uren wiskunde in de tweede graad kunnen deze keuze ook maken.
De combinatie van talen met wetenschappen is een combinatie die niet vanzelfsprekend is. De beide polen verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt deze combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee polen elkaar gunstig beïnvloeden. Meer nog: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek menselijke en de meer abstract-wetenschappelijke aspecten van de vorming.

Moderne talen – Wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je je interesse voor exacte wetenschappen wil koppelen aan je belangstelling voor taal en communicatie,
• je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
• je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen,
• je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur,
• je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
• je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
• je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten,
• je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
aardrijkskunde 2 1
biologie 1 2
chemie 2 2
fysica 2 2
wiskunde 4 4

 

Complementair gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
uitbreiding Duits 1 1
uitbreiding biologie 1
onderzoeksproject 1