Flex

Enkele uren per week laten we je voor Nederlands, Frans en wiskunde je eigen traject kiezen. Er zijn 3 vakleraren aanwezig die samen met jou een aanbod samenstellen en je begeleiden bij je opdrachten. Op die manier leer je plannen en jezelf inschatten. Je kan in samenspraak met je leraren zelf beslissen wat je in welke volgorde doet.

Bovendien kan je op je eigen tempo en niveau aan de slag. Heb je nood aan een uitdaging? Dan kan je aan de slag met een verdiepende of complexere opdracht voor wiskunde, Nederlands of Frans. Heb je nood aan wat extra uitleg? Of wil je eventjes terugspoelen, wat herhalen en extra inoefenen om terug verder te kunnen? Ook daar zal zeker plaats voor zijn.

Je zal tot op zekere hoogte ook zelf kunnen beslissen hoe je een opdracht uitvoert: soms werk je liever alleen, soms eerder in een groepje. Je kan dus flexibel omspringen met je tempo, planning en aanpak. Je leraren bespreken met jou ook je werkhouding en je oefeningen. Zo krijg je een goed beeld van wat je kan. Je leerkrachten staan klaar om je te helpen of uit te dagen, er is ook tijd en aandacht voor ‘leren leren’ en ICT-vaardigheden. Maar het initiatief komt vooral van jou: je leert je traject zelf in handen te nemen en keuzes te maken.