2A Latijn

De studie van het Latijn wil je verder binnenleiden in de wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving. Deze beschaving heeft in belangrijke mate onze eigen beschaving en levenswijze beïnvloed.
Neem bvb. onze eigen moedertaal: veel woorden die wij vaak gebruiken zijn afkomstig uit het Latijn: nummer, letter, familie, persoon, kwartet, filiaal, neutraal, visueel, ridicuul, vacuüm, nul, etcetera …. Je begrijpt dan ook dat het leren van Latijnse woorden je Nederlandse woordenschat gevoelig kan uitbreiden. Daarbij is het ook nog een uitstekende training van het geheugen.

Weet je dat een aantal talen zoals bv. het Frans, het Italiaans, het Spaans, in rechte lijn van het Latijn afstammen? Zelfs het Engels bevat zeer veel woorden van Latijnse herkomst.
Alhoewel het Latijn een dode taal is (d.w.z. dat ze nergens nog gesproken wordt), blijft de studie van deze taal toch boeiend. Niet alleen omdat ze ons in contact brengt met de antieke cultuur en het aanleren van moderne talen vergemakkelijkt, maar ook omdat ze ons erg nauwkeurig leert denken en redeneren.
Dat heb je trouwens al ervaren tijdens de lessen Latijn in het eerste jaar. Zo moest je in een zin zeer precies de naamvallen herkennen en de functie bepalen om dan tot de juiste betekenis te komen.

Lessentabel

MODERNE TALEN
Nederlands (4u)
Frans (3u)
Engels (2u)

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
Wiskunde (4u)
Techniek (2u)
Natuurwetenschappen (1u)
Aardrijkskunde (1u)

MENSWETENSCHAPPEN
Geschiedenis (2u)

LEVENSBESCHOUWING
Godsdienst (2u)

ARTISTIEKE VORMING
Muziek (1u)
Beeld (1u)

LICHAMELIJK OPVOEDING (2u)

KEUZE
Major Latijn (5u)
Minor (2u)