1A Optie Flex

Het eerste jaar “A” bestaat uit 32 lesuren. Hiernaast zie je de lessentabel waar we in de hele KSL afspraken over maakten. 27 lesuren zijn de ‘algemene vorming’ en 5 uur gaan specifiek naar ‘differentiatie’. We maken ruimte voor verdieping en remediëring:
1. in alle vakken
2. nadrukkelijk tijdens differentiatie-uren

Binnen het algemene gedeelte krijg je het vak vak “Mens en samenleving”. Samen met enkele uren differentiatie vormt dit de horizonuren. De differentiatie bestaat uit 5 lesuren.

In de optie “Flex” krijg je vier uur waarin je werkt rond Nederlands, Frans en wiskunde. Tijdens de flexuren heb je de kans om wat je geleerd hebt extra in te
oefenen of om meer uitdaging te zoeken, uitleg bij een stuk leerstof krijgen, of zelf aan iemand geven, het kan in je eigen tempo. Dat betekent dat je de tijd krijgt om met de leerstof bezig te zijn en die zo te verwerken dat het aangenaam, zinvol en leerrijk is.

In de lessen Nederlands en Frans besteden we meer tijd aan het uitdiepen van de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In het kader van deze verdieping organiseren we voor Frans ook een uitwisselingsproject met een Franstalige school uit Gembloux. Deze uitwisseling omvat een briefwisseling gedurende het ganse schooljaar en een uitstap waarbij de leerlingen hun pennenvriend(in) ontmoeten. Door middel van spelactiviteiten passen de leerlingen hun kennis en vaardigheden toe in de praktijk en leren ze hun Franstalige landgenoten én de Franse taal beter kennen.

Bij wiskunde krijg je de basisuitleg eens van een andere leerkracht, oefen je die in of ga je op zoek naar uitdagingen. Ook ICT zetten we extra in. Deze 4 uren roosteren we in als lesblok van 2 opeenvolgende uren. Uiteraard verwachten we een gedifferentieerde aanpak binnen alle vakken en uren en niet enkel in deze 4 differentiatie-uren.

Lessentabel

MODERNE TALEN
Nederlands (4u)
Frans (4u)

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
Wiskunde (4u)
Techniek (2u)
Natuurwetenschappen (2u)
Aardrijkskunde (2u)

MENSWETENSCHAPPEN
Geschiedenis (1u)

LEVENSBESCHOUWING
Godsdienst (2u)

ARTISTIEKE VORMING
Muziek (1u)
Beeld (1u)

LICHAMELIJKE OPVOEDING (2u)

HORIZONUREN
Mens en Samenleving (1u)
Verkennende modules (2u)

DIFFERENTIATIE-UREN
Frans, Nederlands, wiskunde 4u