Wiskunde

Wiskunde is een heel divers vak, waarin naast kennis een brede waaier aan vaardigheden aangebracht wordt, die essentieel is voor verdere studies zowel binnen als buiten de wiskunde. We denken daarbij in de eerste plaats aan de positief-wetenschappelijke richtingen en diverse ingenieursstudies. Studierichtingen met een pool wiskunde bieden de voorbereiding op dergelijke studies op universitair niveau.

Wiskunde leert je methodisch, gestructureerd en exact redeneren binnen een bepaald begrippenkader. Dit is o.a. van belang om diverse wiskundige en logische problemen efficiƫnt en correct op te lossen. Hoe diepgaander je bovendien met de talrijke symbolen uit de wiskunde leert omgaan, hoe beter je later in staat bent om wetenschappelijke fenomenen wiskundig te modelleren om ze vervolgens met meer gevorderde wiskundige technieken te bestuderen en begrijpen. Tot slot maak je in deze studierichtingen in de lessen wiskunde niet alleen kennis met concrete toepassingen, maar ook met meer abstracte begrippen, redeneringen
en bewijstechnieken. Ook dit is van cruciaal belang voor iedereen die later wiskunde of wetenschappen op een hoog niveau wil studeren.