Wetenschappen

De pool wetenschappen legt zich toe op de studie van de levende en de niet-levende materie in al haar vormen en aspecten. In de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica worden natuurverschijnselen geordend en verklaard aan de hand van modellen, begrippen en wetten. Op die manier kan inzicht in de complexiteit leiden tot bewondering en respect voor de natuur.

In de tweede graad staat het empirische centraal, waarbij we vanuit waarnemingen vertrekken voor de lessen en de fenomenen beschrijven. In de derde graad gaan we een stap verder en zoeken we ook naar theoretische verklaringen van deze fenomenen.

De studie van de wetenschappen veronderstelt ruime cognitieve en psychomotorische vaardigheden. Om experimenten en waarnemingen met succes uit te voeren, is een grote zin voor nauwkeurigheid en een zekere handvaardigheid onontbeerlijk. Bovendien is een ruime wiskundige basis nodig als ondersteuning van de modelmatige beschrijving van de werkelijkheid.

De wetenschappelijke vorming draagt ook bij tot het inzicht dat bepaalde wetenschappelijke ontdekkingen en toepassingen, de mens voor tot nog toe ongekende keuzen en nieuwe ethische vragen stelt.