Studiekeuze

In het eerste jaar laten we je kennismaken met verschillende studiedomeinen tijdens de verkennende modules. In het tweede jaar kan je een studiedomein verder uitdiepen in een Major (5 lesuren) of een Minor (2 lesuren). Zo  zorgen we ervoor dat je voldoende hebt kunnen proeven van verschillende domeinen.

We oriënteren graag stoer: Samen met je, transparant, in overleg, op basis van ervaringen en na reflectie bij elke stap. Ook bij de Major en Minor is het belangrijk om samen met je ouders de vinger aan de pols te houden over je aanleg, interesse, motivatie en betrokkenheid. Zo kan je op het einde van het tweede jaar een weloverwogen keuze maken voor een verdere studierichting in de tweede graad.

Dit is het ‘Major’-aanbod in het tweede jaar binnen onze school. Deze vier basisopties kan je ook in de meeste andere scholen in KSLeuven volgen:

  • Economie en organisatie
  • Klassieke talen: Latijn of Grieks-Latijn
  • Maatschappij en Welzijn
  • STEM-wetenschappen

Minor-aanbod

Binnen je Minor van 2 lesuren kan je nog een ander interessegebied verkennen. De nadruk ligt dan op verder verkennen van een studiedomein. Daarnaast kan een Minor ook een opvolger zijn van de flexuren in het eerste jaar. Je kiest dan voor verdieping en/of remediëring van je algemene vorming, met de klemtoon op Nederlands, Frans en wiskunde.

Wij bieden je de keuze uit volgende Minors:

  • Economie en organisatie
  • Flex
  • Grieks (alleen in combinatie met Major Latijn)
  • Maatschappij en welzijn
  • Moderne talen
  • Wetenschappen