2A STEM-wetenschappen

In deze Major leggen we de focus op de natuurwetenschappelijke, technische en wiskundige vorming. Duurzaamheid kleurt het vak helemaal. STEM is de afkorting van ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. In het Nederlands kunnen we dit vertalen als ‘natuurwetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken en wiskunde’.

In STEM-wetenschappen ligt de nadruk op onderzoek van een behoefte, randvoorwaarden en beperkingen bij het ontwerpen van mogelijke oplossingen. Een probleem leren onderzoeken doe je hier dan ook vanuit je nieuwsgierigheid naar wetenschappelijke en technische thema’s. Daar hoort vanzelfsprekend ook bij dat je oplossingen voor problemen moet ontwikkelen, met veel gebruik van ICT. Haal je digitale vaardigheden maar uit de kast!

Je leert over wetenschappelijke methodes om een probleem op te lossen. Je moet dingen nauwkeurig kunnen meten (meten is weten(schap)) met de juiste instrumenten en op een goede manier, je rekent met grootheden en gebruikt grafieken en diagrammen om je eigen oplossing te zoeken. Natuurlijk moet je daarbij als een echte wetenschapper kritisch (Klopt dit wel? Kan dat? Hoe komt dat?) en objectief (Wat zijn de feiten? Wat is er écht gebeurd?) zijn. Geen fake news hier!

Je vindt in deze Major verschillende linken met aardrijkskunde, natuurwetenschappen, techniek en wiskunde.

  • Je verkent vier domeinen waarin STEM in de samenleving een belangrijke rol speelt:
    Communicatie- en informatietechnologie: bv. informatiesystemen, telecommunicatie, computers …
  • Mechatronica: bv. mechanica, elektronica, elektriciteit, besturingssystemen …
  • Levenswetenschappen: bv. biotechnologie, voeding, medische onderwerpen …
  • Constructies: bv. architectuur, vormgeving, gebruiksvoorwerpen, materialen en grondstoffen …

In STEM-wetenschappen besteed je aandacht aan de ontwerpfase. Je leert eerst een goede analyse maken van het probleem en je ideeën verwoorden. Pas dan kan je een model of prototype gaan ontwerpen. Je kan in je onderzoek de relatie tussen de samenleving en ‘onderzoek en ontwikkeling’ uitleggen. Je legt bij de resultaten van je opdrachten ook uit welke keuzes je maakte vanuit de menselijke behoeften, onderzoek, ontwerp, productie en de impact van STEM op natuur, mens en samenleving. Na een tijdje zie je veel samenwerkingsmogelijkheden binnen STEM!

Lessentabel

MODERNE TALEN
Nederlands (4u)
Frans (3u)
Engels (2u)

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
Wiskunde (4u)
Techniek (2u)
Natuurwetenschappen (1u)
Aardrijkskunde (1u)

MENSWETENSCHAPPEN
Geschiedenis (2u)

LEVENSBESCHOUWING
Godsdienst (2u)

ARTISTIEKE VORMING
Muziek (1u)
Beeld (1u)

LICHAMELIJK OPVOEDING (2u)

KEUZE
Major STEM (5u)
Minor (2u)