COL staat voor “competentie-ontwikkelend leren”. Dit is geen vak zoals de andere. Tijdens COL krijg je immers geen les. De bedoeling is dat je, na enkele inleidende sessies, in groepjes zelf aan de slag gaat. Je kiest zelf een onderwerp waar je meer over wil leren en gaat zelf op zoek naar informatie. De leerkrachten zijn in de buurt om je te helpen in deze zoektocht, maar het grote deel van het werk doe je zelf. Je werkt in groepjes van vier leerlingen en kiest zelf een onderwerp.

 

3 interessegebieden

We werken elk trimester binnen een ander thema of interessegebied.

Elk thema wordt ingezet met een ontdekkingsnamiddag. Die namiddag gaan we de school uit om het thema in de realiteit teverkennen. Zo brengen we om het thema “natuurwetenschap en techniek” in te zetten een bezoek aan de labo’s van het departement gezondheidszorg en techniek van de hogeschool UCLL. In het tweede trimester gaan we van start met een wandeling door het stadscentrum en een bezoek aan het stadhuis. Het derde trimester gaat van start met workshops in Museum M, de stadsschouwburg
en de Tweebronnen-bibliotheek.

COL_wt  COL_em  COL_kc

 

Competenties

Daarna ga je echt aan de slag. Wat je zal leren over deze thema’s, heb je zelf in handen. We vinden het heel belangrijk om aan je competenties te werken. Competenties zijn dingen die je zou moeten kennen en kunnen om later een beroep uit te oefenen, maar ook om gewoon in het dagelijks leven te staan.

In COL werken we aan zeven competenties:

 • waarnemen : Hoe kijk je naar de dingen met nieuwsgierigheid? Heb je oog voor detail?
 • aanvoelen : Kan je je inleven in anderen? Kan je je eigen gevoelens en mening uitleggen?
 • verschillende manieren van denken : Zie je eerder de voordelen of eerder de nadelen van iets? Heb je geduld als je iets niet meteen
  begrijpt? Ga je na of een mening of informatie klopt?
 • vanuit jezelf kijken : Kan je voor jezelf duidelijke doelen stellen? Laat je jezelf snel leiden door de druk van anderen? Laat je je
  verwonderen?
 • kwaliteitsvol werken : Werk je met veel zorg? Hoe organiseer je je werk? Ben je creatief?
 • samenwerken : Welke rol neem je op in een groep? Houd je je aan gemaakte afspraken?
 • terugblikken : Controleer je je werk? Kan je voor jezelf werkpunten opsommen voor een volgende opdracht?

Evaluatie

Op je werk in COL krijg je geen punten. Wel zal je jezelf en je groepsgenoten beoordelen aan de hand van “competentiekaarten”. Ook je leerkracht vult deze kaarten samen met jou in. Aan het eind van elk trimester maak je voor jezelf een evalutie waarin je vertelt wat je geleerd hebt en waar je nog verder aan wil werken. Hier krijg je commentaar op van je leerkracht én van je ouders.

Presentaties

Elk trimester wordt afgesloten met presentatiesessies. Hier stel je jouw project voor aan de anderen. Dit kan met een spreekbeurt, maar je kan ook een filmpje, een toneelstuk, een website of nog iets anders maken om te tonen wat je geleerd hebt.

Wij hopen dat we doorheen het project jou beter leren kennen. En dat je wat bijleert over jezelf. Samen komen we zeker tot mooie resultaten.