Moderne Talen – Wiskunde

Profiel
Deze studierichting sluit aan op alle studierichtingen met 5 uren wiskunde en Grieks-Latijn van de tweede graad.
In deze studierichting wordt een exact – wetenschappelijke pool gecombineerd met een verbaal -literaire pool. Het abstract-logisch denken dat vooral in de wiskunde wordt beoefend, wordt aangevuld met een intensieve studie van taal en literatuur. Het studiepakket moderne talen compenseert een te éénzijdige exact-wetenschappelijke oriëntering en garandeert een evenwichtige maatschappij gerichte vorming.

Moderne talen – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:
• je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
• je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen,
• je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur,
• je voor wiskunde systematisch goed scoort,
• je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
• je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
• je een evenwicht zoekt tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire pool,
• je een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Vergeet niet dat deze studierichting verderbouwt op een voorkennis van economie. Als economie voor jou nieuw is in de derde graad, dan bereid je je voor aan de hand van een zelfstudiepakket.

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
wiskunde 6 6

Complementair gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
esthetica 1 1
Spaans 1
uitbreiding Duits 1 1
onderzoeksproject 1