Moderne Talen

Profiel
Moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Met Spaans leer je een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

Tijdens het uur “eindwerk” werk je aan de onderzoekscompetenties in het kader van Engels of Frans.

Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit
• je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen
• je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur.

Lessentabel

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Ned. taalredactie 1 1
Engels 3 3
Frans 5 4
Duits 3 3
Spaans 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
ME 1
Eindwerk onderzoek 1
Esthetica 1