Lessentabel 2de jaar

MODERNE TALEN
Nederlands (4u)
Frans (3u)
Engels (2u)

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
Wiskunde (4u)
Techniek (2u)
Natuurwetenschappen (1u)
Aardrijkskunde (1u)

MENSWETENSCHAPPEN
Geschiedenis (2u)

LEVENSBESCHOUWING
Godsdienst (2u)

ARTISTIEKE VORMING
Muziek (1u)
Beeld (1u)

LICHAMELIJK OPVOEDING (2u)

KEUZE Major (5u)
Economie en organisatie, Latijn,
Maatschappij en welzijn of Stem-wetenschappen

KEUZE Minor (2u)
Economie en organisatie, Flex,
Grieks (enkel samen met major Latijn),
Maatschappij en welzijn, Moderne talen of Wetenschappen

In het tweede jaar gaan we verder op hetzelfde pad. We zetten in op een uitstekende basisvorming met ruimte voor eigen inbreng. Een basispakket voor alle leerlingen garandeert een goede voorbereiding op de tweede graad.

Net zoals in de horizonuren, krijg je in het tweede jaar ook de kans om verder op verkenning te gaan. Dat doe je eerst en vooral in een verkennende Major. Dat is een keuzepakket van 5 lesuren dat je een heel schooljaar volgt. Naast een Major kies je ook een Minor (2 lesuren).

Een Major is natuurlijk nog geen keuze voor een studiedomein in de tweede en derde graad! Nadien zijn alle keuzes nog mogelijk, ook voor andere studiedomeinen dan je Major. Een Major is dus oriënterend en verkennend bedoeld.

Als er te weinig leerlingen kiezen voor een bepaalde Major, dan organiseren we deze 5 lesuren samen met het Heilige-Drievuldigheidscollege en het Paridaensinstituut. Zo geven we alle leerlingen de kans om de Major van hun voorkeur te volgen.