Lessentabel eerste jaar

MODERNE TALEN
Nederlands (4u)
Frans (4u)

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
Wiskunde (4u)
Techniek (2u)
Natuurwetenschappen (2u)
Aardrijkskunde (2u)

MENSWETENSCHAPPEN
Geschiedenis (1u)

LEVENSBESCHOUWING
Godsdienst (2u)

ARTISTIEKE VORMING
Muziek (1u)
Beeld (1u)

LICHAMELIJK OPVOEDING (2u)

HORIZONUREN
Mens en Samenleving (1u)
Verkennende modules (2u)

DIFFERENTIATIE-UREN
Flex 4u

DIFFERENTIATIE-UREN
Latijn 4u

Het eerste jaar “A” bestaat uit 32 lesuren. Hiernaast zie je de lessentabel waar we in de hele KSL afspraken over maakten. 27 lesuren zijn de ‘algemene vorming’ en 5 uur gaan specifiek naar ‘differentiatie’. We maken ruimte voor verdieping en remediëring:

1. in alle vakken
2. nadrukkelijk tijdens differentiatie-uren

Binnen het algemene gedeelte krijg je het vak vak “Mens en samenleving”. Samen met enkele uren differentiatie vormt dit de horizonuren.
De differentiatie bestaat uit 5 lesuren. Hierbinnen bieden we twee keuzes aan:

1A – optie FLEX

  • 4 flexuren (Frans, Nederlands, wiskunde)
  • 1u horizon

Door een stuk je eigen planning te maken, uitdaging op te zoeken en eigen inhoud te bepalen, lever je met plezier de nodige inspanningen. Binnen de optie Flex gaan we uitgebreider op de verschillende domeinen in (Eco. & org., maatsch & welzijn, STEM, taal & cultuur, ).

1A – optie Latijn

  • 4 Latijn (met in het derde trimester een inleiding Grieks)
  • 1u horizon

Maak kennis met de taal en de leefwereld van de Romeinen. Kies voor deze optie als je geïnteresseerd bent in taal, geschiedenis en kunst.
Hou er rekening mee dat je een extra vak kiest waarvoor je dagelijks moet studeren.