Latijn – Wetenschappen

Profiel
Als je in de tweede graad Grieks – Latijn of Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting. In deze studierichting wordt een exact – wetenschappelijke pool gecombineerd met een verbaal
-literaire pool. Zowel bij het opstellen en het weergeven van natuurwetten en het uitvoeren van experimenten, als bij het analyseren van Latijnse teksten wordt er beroep gedaan op abstractievermogen, methodische aanpak en nauwkeurigheid.

Latijn – Wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid,
• je geïnteresseerd bent in Romeinse cultuur,
• je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden,
• je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
• je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
• je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten,
• je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters ) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Vergeet niet dat deze studierichting verderbouwt op een voorkennis van economie. Als economie voor jou nieuw is in de derde graad, dan bereid je je voor aan de hand van een zelfstudiepakket.

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
aardrijkskunde 2 1
biologie 1 2
chemie 2 2
fysica 2 2
wiskunde 4 4
Latijn 4 4

Complementair gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
esthetica 1 1
uitbreiding biologie 1
onderzoeksproject 1