Latijn – Wetenschappen

Profiel
Als je in de tweede graad Grieks – Latijn of Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting.

Latijn-wetenschappen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

In deze studierichting wordt een exact – wetenschappelijke pool gecombineerd met een verbaal-literaire pool. Zowel bij het opstellen en het weergeven van natuurwetten en het uitvoeren van experimenten, als bij het analyseren van Latijnse teksten wordt er beroep gedaan op je abstractievermogen, methodische aanpak en nauwkeurigheid.

Tijdens het uur “eindwerk” werk je aan de onderzoekscompetenties in het kader van een onderzoek voor wetenschappen.

Latijn – Wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid
• je geïnteresseerd bent in Romeinse cultuur
• je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden
• je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen
• je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten
• je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten.

Lessentabel

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 2 2
Latijn 4 4
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
ME 1
Eindwerk onderzoek 1
Esthetica 1