Latijn – Moderne Talen

Profiel
Als je in de tweede graad Grieks – Latijn of Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting.
Deze studierichting mikt op een veelzijdige taalvorming. De ontwikkeling van communicatieve vaardigheden in onze moedertaal, in het Frans en in het Engels wordt gecombineerd met de rijkdom van de Latijnse taal, beschaving en cultuur. De studie van het Latijn en het actieve gebruik van moderne westerse talen dragen bij tot de ontwikkeling van nauwkeurig werken, van abstract en logisch denken en van analytische en synthetische vaardigheden.

Latijn – Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid,
• je geïnteresseerd bent in zowel eigentijdse als Romeinse cultuur,
• je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden,
• je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
• je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen,
• je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs en vooral op richtingen met taalkundige, literaire, of humane inslag (bv. taal- en letterkunde, vertaler- tolk, rechten, politieke en sociale wetenschappen, wijsbegeerte, psychologie, onderwijs, public relations…).

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 2
wiskunde 3 3
Latijn 4 4

Complementair gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
esthetica 1 1
uitbreiding Duits 1 1
Spaans 1
onderzoeksproject 1