Latijn – Moderne Talen

Profiel
Als je in de tweede graad Grieks – Latijn of Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting.
Latijn-moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiep je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. De studie van het Latijn en het actieve gebruik van moderne westerse talen dragen bij tot de ontwikkeling van nauwkeurig werken, van abstract en logisch denken en van analytische en synthetische vaardigheden.

Latijn – Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je Latijnse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid
• je geïnteresseerd bent in zowel eigentijdse als Romeinse cultuur
• je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden
• je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit
• je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen.

Lessentabel:

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
Duits 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Latijn 4 4
Communicatiewetenschappen 2
ME 1
Esthetica 1