Humane Wetenschappen

Profiel
Humane Wetenschappen in de derde graad sluit rechtstreeks aan op de gelijknamige studierichting van de tweede graad.
Humane wetenschappen combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe  analysereer je wetenschappelijke theorieën.

Observatie en analyse van aspecten van mens en samenleving blijven belangrijk maar, méér dan in de tweede graad, wordt nu aandacht geschonken aan synthesevaardigheid. Na observatie en analyse maak je een eigen synthese en neem je een onderbouwd standpunt in. Op inhoudelijk vlak worden andere aspecten van mens en samenleving belicht. De aangeboden inhouden zijn complexer en worden ook meer uitgediept dan in de tweede graad. Bovendien leer je zelf een onderzoek opzetten, uitvoeren en verwerken.

Tijdens de uren “eindwerk” werk je aan de onderzoekscompetenties in het kader van een meertalig multimediaal project waarbij je bronnen uit meerdere talen gebruikt.

Humane wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je een positieve, kritische ingesteldheid bezit t.o.v. mens en maatschappij,
• je jouw abstract denkvermogen wil verfijnen om op grondige wijze fenomenen te kunnen
analyseren en synthetiseren,
• je openheid en respect toont voor de visie en de leefwijze van mensen in diverse culturen,
• je naast een literaire en artistieke gevoeligheid, ook een groot empathisch vermogen vertoont,
• je een levendige verbeeldingskracht hebt en niet bang bent om die ook expressief te uiten,
• je in staat bent om zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren,

Vergeet niet dat deze studierichting verderbouwt op de voorkennis van de tweede graad. Als Humane Wetenschappen voor jou nieuw is in de derde graad, dan bereid je je voor aan de hand van een zelfstudiepakket.

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Statistiek 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Communicatiewetenschappen 2
Kunstbeschouwing 1 1
Filosofie 2 2
Sociologie en gedragswetenschappen 4 4
Taalseminarie 1
ME 1
Eindwerk onderzoek 2