Humane wetenschappen

Deze studierichting heeft een socio-culturele inslag en legt de nadruk op de wetenschappelijke en kritische analyse van onze samenleving.

De vakken sociologie en gedragswetenschappen, filosofie, en kunstbeschouwing vormen het richtingspecifieke gedeelte. In deze vakken concentreer je je op hoe mens en samenleving functioneren. Naast inzichten uit de sociologie, psychologie en antropologie komen onder andere de kunst- en cultuuruitingen van de mens aan bod.

Tijdens de lessen behandelen we verschillende verschijnselen van cultuuroverdracht in zowel onze eigen samenleving als in andere culturen. Hierin worden voortdurend verbanden gelegd met andere disciplines binnen de samenleving, zoals recht, economie, media, kunst …