Humane wetenschappen

Deze studierichting heeft een socio-culturele inslag en legt de nadruk op de wetenschappelijke en kritische analyse van onze samenleving.

De vakken gedrags- en cultuurwetenschappen vormen het fundamentele gedeelte. In gedragswetenschappen concentreer je je op hoe mens en samenleving functioneren. Inzichten uit de sociologie, psychologie en antropologie komen onder andere aan bod.

Het vak cultuurwetenschappen behandelt verschillende verschijnselen van cultuuroverdracht in zowel onze eigen samenleving als in andere culturen. Hierin worden voortdurend verbanden gelegd met andere disciplines binnen de samenleving, zoals recht, economie, media, kunst, …

Voorstelling