Grieks – Wiskunde

Profiel
Als je in de tweede graad Grieks – Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting.

Grieks-Wiskunde combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en een uitgebreid pakket Wiskunde. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.
Het Griekse levensideaal wordt gekenmerkt door het zoeken naar orde, harmonie en schoonheid. Zoeken naar ordening, maat en harmonie is ook een wezenskenmerk van de wiskunde. Beide polen kunnen elkaar dus uitstekend aanvullen. De combinatie van de studie van een niet-levende taal met de studie van de abstracte wereld van de wiskunde stelt hoge eisen. In deze richting gaan 4u Grieks samen met 6u wiskunde en een sterk pakket wetenschappen.

Grieks – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:
• je Griekse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid
• je geïnteresseerd bent in de Griekse cultuur en filosofie
• je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden
• je voor wiskunde systematisch goed scoort
• je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt
• je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt
• je een evenwicht zoekt tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire component.

Lessentabel

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 6 6
geschiedenis 2 2
Grieks 4 4
Informaticawetenschappen 1
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 2
Fysica 2 2
ME 1