Grieks – Wiskunde

Profiel
Als je in de tweede graad Grieks – Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting.
Het Griekse levensideaal wordt gekenmerkt doorhetzoeken naar orde, harmonieenschoonheid. Zoeken naar ordening, maat en harmonie is ook een wezenskenmerk van de wiskunde. Beide polen kunnen elkaar dus uitstekend aanvullen. De combinatie van de studie van een niet- levende taal met de studie van de abstracte wereld van de wiskunde stelt hoge eisen. In deze richting gaan 4u Grieks samen met 6u wiskunde en een sterk pakket wetenschappen (fysica en chemie worden versterkt via het complementaire gedeelte).

Grieks – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:
• je Griekse auteurs in de oorspronkelijke taal wil lezen en je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid,
• je geïnteresseerd bent in de Griekse cultuur en filosofie,
• je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden,
• je voor wiskunde systematisch goed scoort,
• je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
• je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
• je een evenwicht zoekt tussen een exact wetenschappelijke en een verbaal-literaire component,
• je een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
wiskunde 6 6
Grieks 4 4

Complementair gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
esthetica 1
uitbreiding fysica 1 1
uitbreiding chemie 1 1
onderzoeksproject 1