Grieks – Latijn

Profiel
Als je in de tweede graad Grieks – Latijn volgde, kan je kiezen voor deze studierichting.

Grieks-Latijn combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Grieks, Latijn en moderne talen vormen het grootste pakket in deze richting. De ontwikkeling van communicatieve vaardigheden in onze moedertaal, in het Frans en in het Engels wordt gecombineerd met de rijkdom van de Griekse en Latijnse taal, beschaving en cultuur. De studie van het Grieks en Latijn en het actieve gebruik van moderne westerse talen dragen bij tot de ontwikkeling van nauwkeurig werken, van abstract en logisch denken en van analytische en synthetische vaardigheden.

Grieks – Latijn is voor jou een geschikte studierichting als:
• je echt geboeid bent door de studie van het Grieks en het Latijn
• je graag nadenkt over de betekenis, de inhoud en de vorm van literaire werken uit de oudheid
• je filosofisch geïnteresseerd bent
• je beschikt over het nodige doorzettingsvermogen en de juiste studiemethode om de vroeger opgedane basiskennis voortdurend te onderhouden en toe te passen op nieuwe leerinhouden
• je thuis dagelijks tijd wil investeren in waardevolle authentieke Griekse en Latijnse teksten.

Lessentabel

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Latijn 4 4
Grieks 4 4
ME 1
Esthetica 1