We evalueren omdat...

We streven naar een evaluatie waarbij zowel kennis, vaardigheden als attitudes aandacht krijgen. Op die manier krijgen wij, maar ook de leerling zelf en zijn ouders, een breder beeld van de talenten en werkpunten van onze leerlingen.

Doorheen het schooljaar evalueren we leerlingen om

  • na te gaan in hoeverre de leerplandoelstellingen bereikt zijn,
  • te waarderen, stimuleren en motiveren, 
  • zicht te krijgen op vorderingen met oog voor leerresultaten en –strategieën. Dat levert belangrijke feedback op.

Om dit te bereiken kiezen we voor een evaluatiesysteem met

  • transparantie en duidelijkheid,
  • aandacht voor het leerproces doorheen het schooljaar,
  • aandacht voor groei naar zelfstandigheid bij onze leerlingen.

Hoe evalueren we?

We beperken het aantal verschillende evaluatietypes.
Een vak wordt ofwel permanent beoordeeld ofwel met een vaste verhouding dagelijks werk (DW)/proefwerk (PW).
Graad per graad neemt het aandeel van DW af. Tegelijkertijd worden minder proefwerkperiodes georganiseerd.

De rapporten worden niet alleen op papier uitgedeeld, maar worden in de loop van de dag, na het uitdelen in de klas, ook zichtbaar op Smartschool. Daar kan je de aparte
evaluaties bekijken die tot het rapportcijfer leidden. De rapportdata kan je terugvinden in de Schoolwijzer.

In schema:

Via het rapport willen we u graag informeren over het vorderende leerproces in de verschillende vakken. Met een toelichting verduidelijken we resultaten of vertellen we iets over de studie- of klashouding. We proberen voldoende, degelijke informatie te geven maar dat betekent niet dat we in elke rapportperiode voor alle vakken feedback kunnen geven.