Economie – Wiskunde

Profiel
Deze studierichting is de logische voortzetting van Economie B (5 uren wiskunde) van de tweede graad.
Je gebruikt de abstracte werkelijkheid van de wiskunde in de analyse van sociaal-economische vraagstukken. De studie van de economie wordt wiskundig ondersteund, onder meer via het gebruik van modellen, grafieken, extrapolatie en symbolen.
In deze richting wordt economie gecombineerd met 6 uren wiskunde en een pakket wetenschappen (fysica en chemie worden versterkt via het complementaire gedeelte).

Economie – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:
• je een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economische handelen,
• je helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken,
• je voor wiskunde systematisch goed scoort,
• je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
• je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
• je een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Vergeet niet dat deze studierichting verderbouwt op een voorkennis van economie. Als economie voor jou nieuw is in de derde graad, dan bereid je je voor aan de hand van een zelfstudiepakket.

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
wiskunde 6 6
economie 4 4

Complementair gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
esthetica 1 1
uitbreiding fysica 1
uitbreiding chemie 1
Duits 1
onderzoeksproject 1