Economie – Wiskunde

Profiel
Deze studierichting is de logische voortzetting van de richting Economische wetenschappen met leerplan 5 uur wiskunde van de tweede graad.

Economie-wiskunde combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden. Je gebruikt de abstracte werkelijkheid van de wiskunde in de analyse van sociaal-economische vraagstukken. De studie van de economie wordt wiskundig ondersteund, onder meer via het gebruik van modellen, grafieken, extrapolatie en symbolen. We verbreden bovendien deze richting met een pakket wetenschappen om de waaier studierichtingen waaruit je kan kiezen in het hoger onderwijs te vergroten.

Tijdens het uur “eindwerk” werk je aan de onderzoekscompetenties in het kader van de minionderneming.

Economie – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:
• je een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economische handelen
• je helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken
• je een wiskundige uitdaging niet uit de weg gaat en voor wiskunde goed scoort
• je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt
• je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt.

Vergeet niet dat deze studierichting verderbouwt op een voorkennis van economie. Als economie voor jou nieuw is in de derde graad, dan bereid je je voor aan de hand van een zelfstudiepakket.

Lessentabel

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 6 6
Geschiedenis 2 2
Economie 4 4
Informaticawetenschappen 1
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 2 1
Fysica 1 2
ME 1
Eindwerk onderzoek 1
Esthetica 1