Economie – Moderne Talen

Profiel
Deze studierichting sluit aan op Economie A (4 uren wiskunde) en op Economie B (5 uren wiskunde) van de tweede graad.
Je combineert inzicht in de complexiteit van de sociaal-economische samenleving met de vervolmaking van je communicatieve vaardigheden en talenkennis.

Economie – Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economische handelen,
• je helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken,
• je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
• je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen,
• je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur,
• je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op (economisch) hoger onderwijs dat eerder praktijkgericht is (professionele bachelors).

Vergeet niet dat deze studierichting verderbouwt op een voorkennis van economie. Als economie voor jou nieuw is in de derde graad, dan bereid je je voor aan de hand van een zelfstudiepakket.

Basis en fundamenteel gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 2 2
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 2
wiskunde 3 3
economie 4 4

Complementair gedeelte:

Vakken 5de j 6de j
esthetica 1 1
uitbreiding Duits 1 1
uitbreiding economie 1
onderzoeksproject 1