Economie – Moderne Talen

Profiel
Deze studierichting sluit aan op de richting Economische wetenschappen van de tweede graad. Economie-moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiep je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het domein moderne talen.

Tijdens het uur “eindwerk” werk je aan de onderzoekscompetenties in het kader van de minionderneming.

Economie – Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:
• je een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economische handelen
• je helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken
• je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit
• je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen
• je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur.

Vergeet niet dat deze studierichting verderbouwt op een voorkennis van economie. Als economie voor jou nieuw is in de derde graad, dan bereid je je voor aan de hand van een zelfstudiepakket.

Lessentabel

Vakken 5de j 6de j
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
Duits 3 3
Wiskunde 4 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Economie 4 4
ME 1
Eindwerk onderzoek 1
Esthetica 1