8u wiskunde

In de richting Wetenschappen-Wiskunde hebben de leerlingen de keuze tussen twee opties: de ene optie biedt een uitbreiding wetenschappen en informatica (WWet), de andere een uitbreiding wiskunde (WWis). In de richting WWis krijgen de leerlingen een cursus van 8 uur wiskunde per week. Zij volgen in een aparte groep les zodat er ook in de verplichte leerstof verdieping zit. Daarnaast krijgen zij extra onderwerpen aangeboden die een verbreding en verdieping van hun wiskundekennis beogen. Op die manier zijn ze extra goed voorbereid op wiskundig sterke richtingen in het hoger onderwijs.

Naast die verdieping en verbreding zetten we ook extra in op problem solving. Geregeld houden we een wiskundige kwis en we moedigen de leerlingen aan deel te nemen aan allerlei wiskundecompetities in binnen- en buitenland.