2A Economie en organisatie

In deze Major maak je kennis met economische en financiële thema’s. Je leert de wereld van het ondernemen kennen en je ontdekt situaties, waarin economie een belangrijke rol speelt.

Als consument maak je keuzes. Je wil bijdragen tot meer welvaart en welzijn in de wereld. Duurzaamheid en solidariteit spelen een grotere rol daarin. Dankzij
nieuwe technologische ontwikkelingen heb je als consument soms ook meer ‘macht’. Je leert je een kritische mening vormen over de economische impact van technologie en digitalisering en hun maatschappelijke en ethisch aspecten.

Een product legt een hele weg af voor je het kan kopen in de winkel. Dat kan een lange of een korte keten zijn. Je leert ook hoe de prijs van een product kan afhangen van vraag en aanbod. En kan je koopgedrag beïnvloed worden door een trend of door reclame? Hoe zit het met de Belgische invoer en uitvoer van producten? Met welke landen drijven wij vooral handel?
Je maakt kennis met bedrijven en hun verschillende sectoren. Ze moeten hun producten niet alleen aan de man brengen, maar ook inspelen op technologische ontwikkelingen en nieuwe eisen in ecologie en duurzaamheid. En de overheid speelt ook een rol in de economie.

In deze Major leer je ook omgaan met ICT: je zoekt zaken online op, je maakt berekeningen en je geeft de data grafisch weer. Je ontwerpt en test programma’s voor eenvoudige economische toepassingen. Wanneer je bijvoorbeeld een online aankoop doet, levert dat voor een bedrijf heel wat extra informatie op. Zo’n zaken leer je in kaart brengen.
Je gaat niet enkel in theorie leren over economie en verantwoord ondernemen. We willen ook jouw ondernemingszin ontwikkelen. Je wordt zelf ondernemer in een project. Dat kan verschillende vormen aannemen.

Lessentabel

MODERNE TALEN
Nederlands (4u)
Frans (3u)
Engels (2u)

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
Wiskunde (4u)
Techniek (2u)
Natuurwetenschappen (1u)
Aardrijkskunde (1u)

MENSWETENSCHAPPEN
Geschiedenis (2u)

LEVENSBESCHOUWING
Godsdienst (2u)

ARTISTIEKE VORMING
Muziek (1u)
Beeld (1u)

LICHAMELIJK OPVOEDING (2u)

KEUZE
Major economie en organisatie (5u)
Minor – keuze (2u)