Inschrijven vanaf het tweede jaar

(informatie voor schooljaar 2022-2023)

Je kan een aanvraag tot inschrijving indienen vanaf vrijdag 1 juli 9u tot en met dinsdag 5 juli 16u voor het tweede tot en met het zesde jaar in het Sint-Pieterscollege. De aanvraag gebeurt digitaal via onderstaande link:

Op dat moment weten we op school nog niet in welke richtingen en jaren er plaats zal zijn. We moeten immers eerst weten wat onze eigen leerlingen gekozen hebben. Zodra dat duidelijk is, nemen we vanuit de school in de week van 4 tot 8 juli contact op met elke aanvrager. Dan laten we je weten of je bij ons op school kan inschrijven of niet.

Als je kan inschrijven, wordt er met de directie een afspraak gemaakt om de inschrijving te realiseren en een intakegesprek te voeren. Deze gesprekken houden we in principe in de tweede helft van augustus.

Indien er plaatsen zijn, geldt de chronologische volgorde van de aanvraag tot inschrijving, vanaf vrijdag 1 juli 2022.

Geen enkele aanmelding vooraf (bezoek opendeurdag, telefonisch, e-mail, …) geeft voorrang op een effectieve inschrijving.

Inschrijven voor het eerste jaar

(informatie voor schooljaar 2022-2023)
Alle informatie vind je op de website aanmelden.school.