1A Optie Latijn

Het eerste jaar “A” bestaat uit 32 lesuren. Hiernaast zie je de lessentabel waar we in de hele KSL afspraken over maakten. 27 lesuren zijn de ‘algemene vorming’ en 5 uur gaan specifiek naar ‘differentiatie’. We maken ruimte voor verdieping en remediëring:
1. in alle vakken
2. nadrukkelijk tijdens differentiatie-uren

Binnen het algemene gedeelte krijg je het vak vak “Mens en samenleving”. Samen met enkele uren differentiatie vormt dit de horizonuren. De differentiatie bestaat uit 5 lesuren.

Als je kiest voor de optie Latijn krijg je vier lesuren per week Latijn. In het derde trimester krijg je tijdens deze uren ook een inleiding op het Grieks.

De Romeinen en wij

Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de Romeinen. Met hun taal, hun verhalen, ideeën en gewoontes hebben zij een enorme invloed gehad op Europa. Hun taal, het Latijn, heeft lange tijd net zo’n rol gespeeld als het Engels nu. Daarom is het voor leerlingen in Europa nog altijd interessant kennis te maken met de taal en de gewoontes van de Romeinen.
In de lagere school vertrok je van eenvoudige, leuke teksten om te leren lezen. Ook in de les Latijn begin je met vereenvoudigde Latijnse teksten over het leven van de Romeinen. Je hoeft geen Latijn te schrijven of te spreken, maar al lezend leer je deze taal en ontdek je een nieuwe wereld.

De taal van de Romeinen

Van de woorden die vaak voorkomen, moet je de betekenis kennen. Je leert die woorden alleen van het Latijn naar het Nederlands. Zo lees je de volgende teksten steeds vlotter.
In teksten ontmoet je allerlei woordsoorten, vormen en zinsdelen, waarover je uitleg krijgt. Je leert ze herkennen door veel te oefenen. Op die manier ontdek je hoe de taal in elkaar zit.
De teksten die je leest, leren je meer over de geschiedenis en het dagelijkse leven van de Romeinen en hun grote voorbeelden, de Grieken: de stichting van Rome, de slavernij, de legioenen, de gladiatorengevechten, het paard van Troje … Ook de Romeinen werden verliefd, leefden in armoede of rijkdom, voerden oorlog, hadden verdriet bij tegenslagen, dachten na over leven en dood …

De leefwereld van de Romeinen

Zeer veel van wat de Grieken en de Romeinen hebben bedacht, vind je nog terug in onze tijd: Olympische Spelen, democratie, geneeskunde, bouwtechnieken, wetten … en hun ideeën! Wat dachten de Romeinen over het huwelijk en het gezin, over de positie van de vrouw, over de opvoeding van de kinderen, over vreemdelingen … En wat denken wij vandaag daarover?

Waarom Latijn?

Met Latijnse woorden kom je verder dan je denkt. Een deel van de Nederlandse woorden is afgeleid van het Latijn. Als je deze taal kent, zal je vlugger de betekenis van moeilijke woorden in je eigen taal begrijpen. Daarnaast komen zeer veel termen in het recht, de biologie en de geneeskunde uit het Latijn.
Ook heel wat andere Europese talen zijn uit het Latijn ontstaan. Wist je dat 80 procent van alle woorden in het Frans, Spaans en Italiaans een Latijnse oorsprong hebben? Ook in het Engels komt meer dan de helft van de woorden uit het Latijn.
Door de kennis van de Latijnse spraakkunst krijg je meer inzicht in de manier waarop een taal is opgebouwd. Die kennis en vaardigheden kun je ook gebruiken bij het leren van andere talen.
Het lezen van Latijnse teksten vraagt van jou een grote nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen, die ook nuttig zijn voor andere vakken. Zo kan dit bijvoorbeeld helpen bij het begrijpend lezen van teksten in andere talen. Bovendien zorg je ervoor dat de vertaling een mooie en vlotte Nederlandse tekst wordt. Zo oefen je ook je Nederlands.

Latijn: iets voor jou!

Dankzij de teksten leer je heel wat over de Griekse en Romeinse leefwereld. Als je op reis gaat, zie je nog veel van hun gebouwen. Goden en helden spelen vaak een rol in films en boeken. Griekse en Romeinse toneelstukken worden nog altijd opgevoerd. Het is leuk als je dat kan herkennen. Door Latijn te leren kom je in contact met de oorsprong en ontwikkeling van onze eigen geschiedenis en leefwereld.
Je moet geen bolleboos zijn om Latijn te studeren. Enige intelligentie en wat gezond verstand volstaan. Heb je belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, verhalen …? Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen.
Je hebt wel een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig om je tanden te zetten in dit ruime aanbod. Zo zal er een boeiende wereld voor je opengaan!

Lessentabel

MODERNE TALEN
Nederlands (4u)
Frans (4u)

WETENSCHAPPELIJKE EN WISKUNDIGE VAKKEN
Wiskunde (4u)
Techniek (2u)
Natuurwetenschappen (2u)
Aardrijkskunde (2u)

MENSWETENSCHAPPEN
Geschiedenis (1u)

LEVENSBESCHOUWING
Godsdienst (2u)

ARTISTIEKE VORMING
Muziek (1u)
Beeld (1u)

LICHAMELIJKE OPVOEDING (2u)

HORIZONUREN
Mens en Samenleving (1u)
Verkennende modules (2u)

DIFFERENTIATIE-UREN
Latijn 4u