Chris Croes, algemeen directeur

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van het schoolleven. Zij draagt samen met de andere directieleden zorg voor de communicatie en vertegenwoordigt de school in de overlegorganen binnen school, schoolbestuur en scholengemeenschap.

chris.croes@spc.ksleuven.be

 

 

Jo Beelen, directeur organisatie en communicatie 

Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie op school, het materiële en financiële
beheer. Hij neemt in samenspraak met de directeur een aantal beleids- en beheerstaken op zich.

jo.beelen@spc.ksleuven.be

 

Hans Luyten, directeur leerlingbegeleiding

De directeur leerlingbegeleiding, Hans Luyten, coördineert de zorg en de begeleiding voor
onze leerlingen. Hij draagt zorg voor het “collegehuishouden”, voor de goede orde en tucht.

hans.luyten@spc.ksleuven.be

 

Els Beelen, leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider is het dagelijkse aanspreekpunt indien je met een vraag of een zorg zit. Als je
je niet goed in je vel voelt, het lukt niet met studeren, of je hebt een conflict met een leerling
of een leerkracht … kan je bij haar terecht. Je vindt haar iedere dag tijdens de speeltijden in
haar bureau of maakt een afspraak via smartschool.

els.beelen@spc.ksleuven.be

 

Michael Nuyts, coördinator secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de schooladministratie. Samen met het ondersteunend personeel staan zij in voor de leerlingenadministratie, voor de fotokopiedienst, voor de vervangingen van afwezige leerkrachten en de organisatie van de proefwerken.

michael.nuyts@spc.ksleuven.be

Ilse Steenwegen, graadcoördinator eerste graad 

Zij coördineert mee de pedagogische werking en is het aanspreekpunt voor studiekeuze, de oudercontacten, het onthaal van nieuwe leerlingen en de examenregeling in de eerste graad.

 

Bart Goossens, graadcoördinator tweede graad

Hij coördineert mee de pedagogische werking en is het aanspreekpunt voor studiekeuze, de oudercontacten, het onthaal van nieuwe leerlingen en de examenregeling in de tweede graad.

Hij is mentor/coach voor startende leerkrachten.

Hilde Eggermont, graadcoördinator derde graad 

Zij coördineert mee de pedagogische werking en is het aanspreekpunt voor studiekeuze, de oudercontacten, het onthaal van nieuwe leerlingen en de examenregeling in de derde graad.

Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de uurroosters.

 

Katrin Moldoveanu, stagecoördinator

De stagecoördinator verzorgt alle administratie rond de stages. Alle stages dienen aangevraagd te worden via het platform http://www.lerarenstage.be/ 

katrin.moldoveanu@spc.ksleuven.be