Chris Croes, directeur

De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van het schoolleven. Zij draagt samen met de adjunct-directeur zorg voor de communicatie en vertegenwoordigt de school in de overlegorganen binnen school, schoolbestuur en scholengemeenschap.

chris.croes@spc.ksleuven.be

Jo Beelen, adjunct-directeur

De adjunct-directeur neemt in samenspraak met de directeur een aantal beleids- en beheerstaken op zich.

jo.beelen@spc.ksleuven.be

Hans Luyten, leerlingbegeleider

De interne leerlingenbegeleider coördineert de begeleiding van de leerlingen en organiseert mede het ordelijke verloop van het schoolleven.

hans.luyten@spc.ksleuven.be

Michael Nuyts, coördinator secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de schooladministratie. Samen met het ondersteunend personeel staan zij in voor de leerlingenadministratie, voor de fotokopiedienst, voor de vervangingen van afwezige leerkrachten en de organisatie van de proefwerken.

michael.nuyts@spc.ksleuven.be

Rudi Timmermans, econoom

De econoom is, samen met de directeur, verantwoordelijk voor het materieel en financiële beheer. Hij staat in voor de uitrusting en het onderhoud van de gebouwen en voor de organisatie van een aantal diensten (refter, schoolbenodigdheden, didactisch materiaal, schoolboeken, het verhuren van lokalen, de parking ….). Hiervoor wordt hij bijgestaan door een onderhoudsploeg.

rudi.timmermans@spc.ksleuven.be

Bart Goossens, graadcoördinator

Hij coördineert mee de pedagogische werking en is het aanspreekpunt voor studiekeuze, de oudercontacten, het onthaal van nieuwe leerlingen en de examenregeling.

Hij is mentor/coach voor startende leerkrachten.

Hilde Eggermont, graadcoördinator

Zij coördineert mee de pedagogische werking en is het aanspreekpunt voor studiekeuze, de oudercontacten, het onthaal van nieuwe leerlingen en de examenregeling.

Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de uurroosters.

Willem Schoors, coördinator kwaliteitszorg

De coördinator kwaliteitszorg verzorgt de interne en externe communicatie op school en coördineert de stages en de professionalisering van de personeelsleden.

willem.schoors@spc.ksleuven.be