Vlaamse week tegen pesten

Veiligheid en Vertrouwen

We vinden het belangrijk dat onze school een veilige omgeving is, ook op emotioneel vlak, waar elke jongere zich op zijn/haar manier goed mag voelen en in vertrouwen mag groeien.

Pesten is een vorm van ongewenst gedrag. Zowel jongeren die gepest worden als degenen die zelf anderen pesten, alsook de omstaanders, ervaren een impact op hun welbevinden nu en later. Jongeren die pesten gebruiken hun fysieke kracht, hun populariteit of hebben toegang tot beschamende informatie om anderen te beheersen / controleren of te schaden / kwetsen. Het omvat handelingen zoals het uiten van dreigementen, het verspreiden van geruchten, het uitlachen, het fysiek of verbaal aanvallen van iemand en het opzettelijk uitsluiten van een persoon van een groep. Vaak vindt dit meer dan éénmalig plaats en wordt het herhaald.

Pesten melden

Praat erover als je pesten in je omgeving tegen komt. Je kan steeds terecht bij je leerkrachten, je titularis of de leerlingbegeleider. Hou het niet voor jezelf. Wil je anoniem je verhaal kwijt maar wil je toch dat de leerlingbegeleiding je bezorgdheid oppikt? Laat je verhaal dan achter door op de pestknop te klikken op smartschool.

Aanpak pesten op school

De school wil zich inzetten om pesten zo goed mogelijk te voorkomen. We willen een school zijn waar we aanvaarden dat iedereen verschillend is. We durven praten over pesten en elke melding van pesten wordt ernstig genomen. Wanneer pestgedrag voorkomt, willen we dit ook meteen aanpakken en zoeken we samen met het slachtoffer naar een veilige manier om dit te doen.

Op de speelplaats hangen grote banners met vier stippen tegen pesten. Elke stip symboliseert een belangrijk aspect van hoe we samen opkomen tegen pesten.

 1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
  We denken samen na wat iedereen kan doen om pesten geen kans te geven.
 1. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
  Je leerkrachten, titularis, leerlingebegeleider, graadopvoeder,… staan voor je klaar om erover te praten, om echt naar je te luisteren en te zoeken naar een manier om pesten aan te pakken.
 1. Ik sluit niemand uit. Voor mij hoort iedereen erbij.
  Iedereen is verschillend en dat is maar goed ook.
 1. Ik zal altijd proberen om op te komen voor iemand die gepest wordt.
  We zien dat pesten vaak stopt wanneer groepssteun wegvalt. Iedereen van de groep speelt een rol in het pesten. Door mee te lachen of niets te zeggen houd je de pestsituatie in stand.