Eerste jaar

1A - optie Flex

1A - optie Latijn

Tweede jaar

Major-aanbod - 5 lesuren:

Economie en organisatie

Klassieke talen

Maatschappij en welzijn

Stem-wetenschappen

Minor-aanbod - 2 lesuren:

Economie en organisatie

Flex

Grieks (enkel samen met major Latijn)

Maatschappij en welzijn

Moderne talen

Wetenschappen

 

Tweede graad

Derde jaar
(hervorming: vernieuwd studieaanbod)

Economische wetenschappen

Grieks-Latijn

Humane wetenschappen

Latijn

Moderne talen

Natuurwetenschappen


Vierde jaar

Economie A

Economie B

Grieks-Latijn

Humane wetenschappen

Latijn

Wetenschappen

Derde graad

Economie-Moderne talen

Economie-Wiskunde

Grieks-Latijn

Grieks-Wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn-Moderne talen

Latijn-Wetenschappen

Latijn-Wiskunde

Moderne talen-Wetenschappen

Moderne talen-Wiskunde

Wetenschappen-Wiskunde