Stages

Elk schooljaar lopen heel wat studenten aan de lerarenopleiding stage op onze school.
Wil je een stage-aanvraag indienen? Dat kan via www.lerarenstage.be

Voor vragen i.v.m. stages kan je terecht bij Katrin Moldoveanu: katrin.moldoveanu@spc.ksleuven.be