Smartschool op het Sint-Pieterscollege

Co-account voor ouders

Elke leerling krijgt op zijn eerste lesdag in het Sint-Pieterscollege toegang tot het Smartschoolplatform van Smartschool.
Hierop kan de leerling de schoolagenda, nieuwsberichten, vakken, ... raadplegen.

Als ouder kan u via een co-account uw zoon of dochter opvolgen via Smartschool. Bij de start van het schooljaar ontvingen ouders van nieuwe leerlingen een login en een wachtwoord.
Meer informatie over het co-account vind je in de instructievideo hiernaast.

Heeft u nog problemen of vragen over het aanmelden op Smartschool, kan u een mailtje sturen naar de Smartschoolbeheerder van onze school: vincent.gelin@spc.ksleuven.be.

Leerlingvolgysteem

Het leerlingvolgsysteem is de plaats waar de school informatie over leerlingen in de loop van de schoolloopbaan van uw kind verzamelt. U kan dit raadplegen.

De belangrijkste onderdelen van het LVS zijn:

  • Profielweergave
  • Begeleiding tweede lijn
  • Zorgfiche
  • Orde- en tuchtmaatregelen
  • Afwezigheden
  • Telaatkomers

Schoolagenda

Via de digitale schoolagenda kunnen ouders helpen bij de taakplanning van hun kinderen.

  • In de schoolagenda kan je het lessenrooster van je kind bekijken.
  • In de schoolagenda noteren de vakleerkachten de lesonderwerpen, opdrachten, aankondigingen van toetsen en taken, e.d. Dit is zichtbaar voor leerlingen en ouders na de les.
  • De taken en toetsen voor de komende 7 dagen worden opgelijst aan de rechterkant van de agendapagina voor de ouders.

SKORE

De dag waarop je je rapport op papier krijgt, worden ze om 17u00 ook zichtbaar op Smartschool.

Daar kan je de aparte evaluaties bekijken die tot het rapportcijfer leidden. De rapportdata kan je terugvinden in de Schoolwijzer.

Meer informatie over evalueren op het Sint-Pieterscollege vind je via deze link: Evaluatie in het Sint-Pieterscollege

 

(Nieuws)berichten en meldingen

Via de berichtenmodule kan je als ouder berichten sturen naar de vakleerkrachten en de titularis.
Directie en het ondersteunend personeel bereik je vlotter via e-mail. (voornaam.naam@spc.ksleuven.be)

Via nieuwsberichten houden we ouders en leerlingen op de hoogte van het ‘reilen en zeilen’ op school. Je vindt de nieuwsberichten centraal op de startpagina.

Via 'Meldingen' blijf je steeds op de hoogte van nieuwe items in Smartschool.

Je kan in Smartschool zelf instellen waarover en hoe vaak je meldingen en berichten krijgt.