Klastweedaagse

Eerste jaar

De overstap naar “de grote school” brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. De klas waarin je terecht komt speelt vaak een belangrijke rol. Om te zorgen voor een fijne sfeer in de groep, trekken we er eind september twee dagen op uit met alle leerlingen van het eerste jaar en heel wat leerkrachten.
Op het programma staan heel wat klasactiviteiten, een klasmoment en een ‘spel zonder grenzen’.

Wij verblijven in domein ‘De Hoge Rielen’, Molenstraat 62, 2460 Kasterlee.

Data: 

  • maandag 30 september en dinsdag 1 oktober

Verantwoordelijke: Ilse Steenwegen, coördinator eerste graad en de titularissen van het eerste jaar.

Tweede jaar

We organiseren voor de leerlingen van het tweede jaar van het Sint-Pieterscollege een tweedaagse voettocht in de Ardennen. Deze excursie heeft plaats in de valleien van de Amblève en de Salm  als onderdeel van “sociale activiteiten” in onze school. Het is niet alleen een eerste kennismaking met hun klasgenoten maar omdat ze in kleine groepjes wandelen, leren ze luisteren naar elkaar, samen beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen.

We verblijven in de jeugdherberg van Château de Wanne, 4980 Trois-Ponts.

Data: 

  • 2A – 2E – 2I: donderdag 12 en vrijdag 13 september
  • 2C – 2D – 2G: maandag 16 en dinsdag 17 september
  • 2B – 2F – 2H: donderdag 19 en vrijdag 20 september

Verantwoordelijke: Ilse Steenwegen, coördinator eerste graad en de titularissen van het tweede jaar.

Derde jaar

Aan het begin van het schooljaar maken we graag tijd voor enkele klasdagen, waarin we elkaar kunnen leren kennen en aan een aangename klassfeer kunnen werken. Daarnaast is het een ideaal moment om niet alleen oog te hebben voor de schoolse vaardigheden van onze leerlingen, maar ook voor hun andere talenten en voor sociale projecten.
In het derde jaar combineren we dit in twee vernieuwde daguitstappen: een klasdag en een talentendag.

Op de klasdag staan groepsvormende activiteiten centraal, zodat leerlingen elkaar beter leren kennen en met elkaar leren samenwerken.
De talentendag staat meer in het teken van individuele ontplooiing en is klasoverstijgend: zo leren leerlingen zichzelf beter kennen en inschatten. Concreet kunnen de leerlingen die dag kiezen uit een achttal workshops, zoals koken, lichtgraffiti, yoga e.a.

Tijdens de tweedaagse van het derde jaar overnachten de leerlingen thuis.

Data: 

  • donderdag 26 en vrijdag 27 september

Verantwoordelijke: Bart Goossens, coördinator 2de graad en de titularissen van het derde jaar

Vierde jaar

De tweedaagse van het vierde jaar is opgedeeld in een klasdag en een waterexcursie.

Op de ene dag, de “klasdag” genoemd, volgen de leerlingen drie workshops, geleid door leerkrachten en externe begeleiders. We kozen voor de volgende thema’s: seksualiteit, drugs en EHBO. Er is ook een buitenactiviteit in de omgeving voorzien.
Op de andere dag gaan de leerlingen op waterexcursie. In de omgeving van het natuurreservaat “De Doode Bemde”, gelegen tussen Sint-Joris-Weert en Neerijse, bieden we drie activiteiten aan:

  • Waarnemingsoefeningen omtrent landschap, rivierwerking en bodemvorming in de nabijheid van de IJse
  • Een vergelijkend terreinonderzoek rond de kwaliteitsbepaling, de flora en de fauna van de Leigracht en de Dijle
  • Een geleid bezoek aan het waterzuiveringsstation van Huldenberg

De leerlingen verblijven in het voormalig Franciscanenklooster La Foresta in Vaalbeek, aan de rand van het boscomplex Meerdaalwoud, Heverleebos en Mollendaalbos.

Data: 

  • donderdag 26 en vrijdag 27 september

Verantwoordelijke: Bart Goossens, coördinator 2de graad en de titularissen van het vierde jaar