Inschrijvingen in het eerste jaar

Om in te schrijven in het eerste jaar van het Sint-Pieterscollege, moet je je kind online aanmelden via aanmeldensecundair.leuven.be.
In het ‘overzichtschema’ vindt u de belangrijke data in verband met de inschrijvingen voor het eerste jaar.

Woensdag 24 april 2019 om 12 uur tem woensdag 8 mei 2019 om 12 uur

Aanmeldingsperiode voor alle leerlingen (inclusief de voorrangsgroepen). De voorrangsgroepen (broers en zussen en kinderen van personeel) kunnen op de aanmeldingswebsite hun school van voorrang te kennen geven.

Dinsdag 14 mei 2019

Toewijzing via toeval van de aangemelde leerlingen waarbij rekening wordt gehouden met hun schoolvoorkeur.

Woensdag 15 mei 2019

Communicatie van de resultaten van de toewijzing.

Vrijdag 17 mei 2019 tem woensdag 12 juni 2019

Inschrijvingsperiode voor de toegewezen leerlingen.

Meer informatie: 

 

Inschrijvingen voor het tweede tot het zesde jaar

Inschrijven voor het tweede tot en met het zesde jaar in het Sint-Pieterscollege kan pas vanaf maandag 1 juli 2019. Die dag kan je vanaf 9.00 u op school terecht om een aanvraag tot inschrijving in te dienen. Op dit moment weet de school nog niet of er al dan niet plaats zal zijn in de verschillende richtingen en jaren. Indien er plaatsen zijn, geldt de chronologische volgorde van de aanvraag tot inschrijving.

De school neemt ten laatste vrijdag 5 juli contact op met elke aanvrager om te melden of de inschrijving gerealiseerd kan worden of niet. Daarna plannen we een intakegesprek met de directie tijdens de tweede helft van augustus om de inschrijving definitief te maken.