Oudercontacten

Klassikale oudercontacten

Bij het begin van het nieuwe schooljaar wil u wellicht kennismaken met de klastitularis van uw zoon of dochter. Om dit mogelijk te maken organiseren we per studiejaar een klassikale ontmoetingsavond. Tijdens deze avond ontmoet u alleen de klastitularis. Later dit jaar organiseren we individuele oudercontacten waarbij u een gesprek met de vakleerkracht kan aanvragen.

Op de ontmoetingsavond zullen we het onder andere hebben over de sfeer in de klas en de specifieke aanpak en aandachtspunten van de graad waar uw zoon of dochter is ingeschreven. 
Voor de ouders van het eerste jaar organiseren we vrijblijvend voorafgaand een infosessie over de werking Smartschool.
De ouders van de zesdejaars kunnen voor het klassikaal oudercontact een infosessie over de studiekeuze volgen.

Data: 

 • dinsdag 24 september: eerste jaar
 • donderdag 26 september: tweede jaar
 • maandag 30 september: derde graad
 • dinsdag 1 oktober: tweede graad

In de loop van de maand september ontvangt u een uitnodiging via e-mail en op Smartschool.
Met vragen ivm het klassikaal oudercontact kan u terecht bij de klastitularis of de graadcoördinator.

Individuele oudercontacten

Dit is het moment waarop u met enkele vakleerkrachten een afspraak kan maken om de studievordering en (leer)houding van uw zoon of dochter te bespreken. U kan zich inschrijven voor een individueel oudercontact met de klastitularis en/of drie vakleerkrachten. 

Data:

 • Eerste, tweede en derde jaar: dinsdag 12 november, donderdag 14 november, maandag 18 november, dinsdag 19 november of donderdag 21 november.
  In de loop van de maand oktober ontvangt u een uitnodiging via e-mail en op Smartschool.
 • Vierde, vijfde en zesde jaar: maandag 13 januari, dinsdag 14 januari, donderdag 16 januari, maandag 20 januari, dinsdag 21 januari.
  U ontvangt net voor de kerstvakantie een uitnodiging via e-mail en op Smartschool.

De praktische organisatie van het individuele oudercontact is in handen van het oudercomité. 
Met vragen ivm het individuele oudercontact kan u terecht bij secretariaatsmedewerker Katrin Moldoveanu of bij de klastitularis.

Oudercontact naar aanleiding van het trimesterrapport

Na de kerstproefwerken en paasproefwerken, kan de klassenraad u uitnodigen voor een gesprek in verband met de resultaten, studiehouding of studiekeuze en (her)oriëntering. Op de laatste vrijdag van het trimester kan u steeds – ook zonder afspraak – naar school komen om de proefwerken in de kijken en ze (kort) te bespreken met de vakleerkrachten. Zijn er bepaalde problemen en dringt een diepgaander gesprek zich op, kan er altijd een afspraak gemaakt worden voor een verder bespreking. Dit kan met de vakleerkrachten, titularis, leerlingbegeleider of directeur leerlingbegeleiding.

Infoavond en oudercontacten ivm de studiekeuze 

Tijdens het individueel oudercontact in de loop van het derde trimester kan u  de persoonlijke keuze en het advies van de klassenraad in verband met de studiekeuze bespreken met de (co-)titularis.

Op de infoavond ‘naar de tweede graad’ stellen we alle richtingen van de brede tweede graad voor. 
De leerkrachten van de verschillende richtingsvakken lichten het profiel van onze studierichtingen en de doorstromingsmogelijkheden toe. Op deze avond tonen we uiteraard niet alleen de richtingen bij ons op school, maar schetsen we ook de mogelijkheden in het TSO en het KSO. 

Op de infoavond ‘naar de derde graad’ stellen we alle richtingen van de derde graad voor. Deze avond bestaat uit twee delen.
Tijdens het eerste deel worden de studierichtingen van de derde graad voorgesteld en lichten de vakverantwoordelijken van de verschillende richtingsvakken het profiel van de richting toe.
In het tweede deel krijgt u in kleinere groepen toelichting over de concrete inhoud van de richtingen, de aansluiting van de richtingen op de richtingen van het vierde jaar en de doorstromingsmogelijkheden nadien. 

Data: 

 • woensdag 22 april: Keuze-oudercontact vierde jaar
  U ontvangt net voor de paasvakantie een uitnodiging via e-mail en op Smartschool.
 • dinsdag 19 mei: Keuze-oudercontact eerste graad
  In de loop van de maand mei ontvangt een uitnodiging via e-mail en op Smartschool.
 • Op woensdag 13 mei infoavond ivm studiekeuze ‘naar de tweede graad’

Met vragen ivm het keuze-oudercontact kan u terecht bij de klastitularis of de graadcoördinator.